ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประกาศจากฝ่ายวิชาการ
ตารางสอบ ประจำปีการศึกษา 1/2560 (อ่าน 240) 17 ก.ค. 60
แบบสอบถามพฤติกรรมและความรู้ความเข้าใจต่อการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนภายในสถานศึกษ (อ่าน 139) 07 ก.ค. 60
ตารางเรียนประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 462) 04 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1660) 24 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1520) 04 เม.ย. 60
ประกาศโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2875) 28 ก.พ. 60
ตารางเรียนประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1010) 14 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1334) 17 เม.ย. 59
ประกาศผลสอบวัดความรู้ทางวิชาการ ป.6 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1042) 15 ก.พ. 59
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ป (อ่าน 561) 11 ก.พ. 59
แบบสมัครทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 (อ่าน 516) 18 ม.ค. 59
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 725) 15 ม.ค. 59
ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2558 (อ่าน 1110) 03 ต.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน (อ่าน 477) 09 ก.ย. 58
รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1442) 20 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบสอง (อ่าน 613) 17 เม.ย. 58
ผลการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานสอนวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 481) 31 มี.ค. 58
แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายวิชาการ (อ่าน 599) 03 มี.ค. 58
แบบฟอร์มประเมินงานบุคคล (อ่าน 479) 03 มี.ค. 58
แบบสรุปผลการปฏิบัติงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 57 (อ่าน 586) 28 ส.ค. 57
ประกาศขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สหวิทยาเขตน่านเหนือ (อ่าน 873) 25 ก.ค. 57
ประกาศรายชื่อรายการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 สาระคณิตศาสตร์ (แก้ไข 18/07/57) (อ่าน 547) 18 ก.ค. 57
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 สหวิทยาเขตน่านเหนือ (อ่าน 1203) 05 ก.ค. 57
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.4 (อ่าน 733) 02 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 (อ่าน 908) 02 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 (จาก ม.3 เดิม) (อ่าน 843) 20 มี.ค. 57
สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 (อ่าน 541) 11 มี.ค. 57
ประกาศโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 622) 06 มี.ค. 57
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 และกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน (อ่าน 2134) 06 มี.ค. 57
ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ การสอบ O-NET (อ่าน 561) 07 ก.พ. 57
ประชุมชีแจง การสอบ O-NET ชั้น ม.3 (อ่าน 463) 06 ก.พ. 57
เพิ่มเติม ไฟล์กรอกคะแนน O-NET กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (อ่าน 504) 19 พ.ย. 56
ไฟล์กรอกคะแนน Pre O-NET (อ่าน 970) 15 พ.ย. 56
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/56 (อ่าน 576) 26 ก.ย. 56
สอบคัดเลือก นักเรียนทุน ODOD (อ่าน 637) 26 ก.ย. 56
เป็นกำลังใจให้นักเรียนในการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/56 (อ่าน 894) 09 ก.ค. 56