ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 5) 21 มี.ค. 61
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกเกษตร (อ่าน 64) 23 ก.พ. 61
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกเกษตร (อ่าน 379) 25 ธ.ค. 60
ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" (อ่าน 96) 14 ธ.ค. 60
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (อ่าน 209) 12 ต.ค. 60
เชิญชวนตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 (อ่าน 300) 28 ก.ค. 60
ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 738) 05 เม.ย. 60
ใบสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 284) 30 มี.ค. 60
ประกาศ เรื่องประมูลการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 317) 30 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบราคาซื้อหนังสือเรียนฯ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 288) 23 มี.ค. 60
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจำหน่ายอาหารและสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 340) 20 มี.ค. 60
เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ (อ่าน 294) 14 มี.ค. 60
ประกาศ เรื่อง การประมูลสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1106) 10 มี.ค. 60
ประกาศ เรื่องประมูลการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 441) 10 มี.ค. 60
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 351) 06 ก.พ. 60
ราคากลาง ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ (อ่าน 427) 18 ม.ค. 60
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล (อ่าน 240) 18 ม.ค. 60
ประกาศ ผลการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานสอนวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 319) 12 ม.ค. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกคณิตศาสตร์ (อ่าน 480) 10 ม.ค. 60
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์ (อ่าน 427) 28 ธ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์ (อ่าน 1004) 21 ธ.ค. 59
ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน (อ่าน 460) 09 ก.ย. 59
สถิติโควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2559 จ.น่าน (อ่าน 372) 09 ก.ย. 59
ปรับปรุงบ้านพักครู (อ่าน 432) 09 ก.ย. 59
แผ่นพับแนะนำโรงเรียน (อ่าน 1427) 09 ก.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานสอนวิชาฟิสิกส์และวิชาเกษตร (อ่าน 416) 29 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสอนวิชาฟิสิกส์ วิชาเกษตร (อ่าน 437) 27 เม.ย. 59
โรงเรียนเชียงกลาง "ประฃาพัฒนา" รับสมัคร ครูเกษตร และ ครูฟิสิกส์ (อ่าน 694) 19 เม.ย. 59
ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง (อ่าน 586) 25 มี.ค. 59
โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา (อ่าน 907) 21 มี.ค. 59
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2559 โดยวิธีพิเศษ (อ่าน 582) 21 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบวัดความรู้ทางวิชาการ ป.6 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 844) 15 ก.พ. 59
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ป (อ่าน 675) 11 ก.พ. 59
แบบสมัครทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 (อ่าน 565) 21 ม.ค. 59
ประกาศ ผลการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานสอนวิชาภาษาอังกฤษและ สังคมศึกษา (อ่าน 490) 23 ธ.ค. 58
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาภาษาอังกฤษและวิชาสังคมศึกษา (อ่าน 573) 21 ธ.ค. 58
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงฝึกงานประเภท คหกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พานิชยกรรม (อ่าน 593) 17 ธ.ค. 58
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" รับสมัครครูวิชาเอกสังคมศึกษา และ วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 603) 11 ธ.ค. 58
ขอเชิญชวน สมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถาม ในโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 10 (อ่าน 563) 27 ส.ค. 58
ประกาศผลสอบราคาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (อ่าน 511) 24 ส.ค. 58