ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานห้องสม (อ่าน 53) 10 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานบริการ (อ่าน 99) 15 มิ.ย. 63
ประกาศกำหนดการสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้างวิชาเอก คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 128) 02 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงาน บริการ จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 132) 02 มิ.ย. 63
กำหนดการรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ปีการศึกษา (อ่าน 178) 28 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เรื่องแนวปฏิบัติการรับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) และปพ.2 (อ่าน 323) 28 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เรื่อง การรับสมัครพนักงานบริการและแม่บ้าน (อ่าน 302) 18 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์ (อ่าน 317) 18 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เพื่อวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ปีการศึกษา 256 (อ่าน 3023) 14 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัคร"สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ป.4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 476) 21 ม.ค. 63
กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และการเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1019) 07 ต.ค. 62
เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 688) 22 ส.ค. 62
ขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนเชียงกลาง (อ่าน 636) 10 ก.ค. 62
ประกาศโรงเรียนเรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (อ่าน 937) 03 ก.ค. 62
ประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน (อ่าน 879) 01 ก.ค. 62
ประกาศโรงเรียน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน (อ่าน 874) 20 มิ.ย. 62
ประกาศโรงเรียน เรื่องผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 844) 18 เม.ย. 62
ประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์ (อ่าน 898) 16 เม.ย. 62
ประกาศโรงเรียน เรื่องแจ้งเลื่อนการประกาศผลการประมูลร้านค้าอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบท (อ่าน 824) 03 เม.ย. 62
ประกาศโรงเรียน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณ (อ่าน 1191) 02 เม.ย. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 583) 01 เม.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกาา 2562 (อ่าน 682) 01 เม.ย. 62
ประกาศการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) (อ่าน 3578) 01 เม.ย. 62
ประกาศโรงเรียน เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 โดย (อ่าน 797) 22 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียน เรื่องการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3872) 22 มี.ค. 62
ประกาศผลสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เพื่อวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ปีการศึกษา2561 (อ่าน 2518) 22 ก.พ. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 785) 16 ก.พ. 62
ประกาศรับสมัคร"สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึก (อ่าน 648) 01 ก.พ. 62
ระเบียบโรงเรียนเชียงกลาง (อ่าน 715) 15 มิ.ย. 61
กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 912) 27 เม.ย. 61
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รอบ 2 (อ่าน 922) 10 เม.ย. 61
รับสมัครผู้จำหน่ายน้ำผลไม้ และผลไม้ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 806) 07 เม.ย. 61
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูวิชาเกษตร (อ่าน 775) 05 เม.ย. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานสอน วิชาเกษตร (อ่าน 898) 03 เม.ย. 61
ประกาศผลการสรรหาได้รับการพิจารณาจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเชียงกลาง (อ่าน 781) 02 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 941) 02 เม.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกเกษตร (อ่าน 813) 26 มี.ค. 61
จัดซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีคัดเลือก ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 7897) 26 มี.ค. 61
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 796) 21 มี.ค. 61
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกเกษตร (อ่าน 657) 23 ก.พ. 61