ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศโครงการยุวชนประกันภัยดีเด่น ระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชนากาญจน์ ธนะขว้าง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2556,15:06  อ่าน 544 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ชื่ออาจารย์ : นางกรรณิการ์ ตามัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2556,15:04  อ่าน 521 ครั้ง
รายละเอียด..