ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางจันทราณี วงศ์จันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2558,06:04  อ่าน 627 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด โลกของเราและทรัพยากรธรณี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายละเอียดผลงาน

ชื่อผลงาน   :   รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด โลกของเราและทรัพยากรธรณี

                   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ชื่ออาจารย์  :   นางจันทราณี   วงศ์จันทร์

ตำแหน่ง     :   ครู คศ.2

โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2558,06:04   อ่าน 627 ครั้ง