ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายจรัส ลำทา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/04/2013
ปรับปรุง 24/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 739131
Page Views 1070361

นายภราดร หมื่นโพธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศิริพร แก้วสุวรรณสกุล
ครู คศ.3

นายธนกฤต หนักหล่อ
ครู คศ.3

นางมณีภัทร์ รางแดง
ครู คศ.2

นางสาวรทนน กันฟอง
ครู คศ.3

นางอมรรัตน์ ภาภัคดี
ครู คศ.2

นางธัญวรัตน์ กุลวรรณ์
ครู คศ.3

นางสาวศรินทรา คชสินธุ์
ครู คศ.1