ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายจรัส ลำทา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/04/2013
ปรับปรุง 24/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 739133
Page Views 1070363

นายธนาวัฒน์ ธนะศรี
วิชาพลศึกษา

นายกฤษดา ขันทะสีมา
วิชาพลศึกษา

นางสาวกิตติกานต์ กิตติยังกุล
วิชาเคมี

นางสาวสุชานาฎ คันธรักษา
วิชาภาษาไทย

นายพีรภาส ถุงเสน
วิชาเคมี