ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายจรัส ลำทา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/04/2013
ปรับปรุง 17/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 765031
Page Views 1116300
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นายธนาวัฒน์ ธนะศรี
วิชาพลศึกษา

นายกฤษดา ขันทะสีมา
วิชาพลศึกษา

นางสาวกิตติกานต์ กิตติยังกุล
วิชาเคมี

นางสาวสุชานาฎ คันธรักษา
วิชาภาษาไทย

นายพีรภาส ถุงเสน
วิชาเคมี