ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายจรัส ลำทา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/04/2013
ปรับปรุง 17/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 764978
Page Views 1116247
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวชนากาญจน์ ธนะขว้าง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายทวีศักดิ์ สมศักดิ์
ครู คศ.2

นางกรรณิการ์ ตามัย
ครู คศ.3

นางสาวรัชนี พรหมรักษ์
ครู คศ.2

นายบุตราลักษณ์ สืบบุตร
ครู คศ.2