ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายจรัส ลำทา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/04/2013
ปรับปรุง 24/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 739166
Page Views 1070396

นางสาวมะลิวัลย์ ไชยโย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรัญจวน คำชนะ
ครู คศ.3

นายโพธิบูรพ์ แก้วทอง
ครู คศ.3

นางสาวลาวัลย์ สุโรพันธ์
ครู คศ.2

นางทัศนีย์ มะโน
ครู คศ.2

นางจันทราณี วงศ์จันทร์
ครู คศ.2

นางวิไล เสารางทอย
ครู คศ.2

นางวชิรญาณ์ มาผิว
ครู คศ.1

นางกนกพร ปทุมแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวมณีรัตน์ เนตรวีระ
ครู คศ.1