ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา (อ่าน 1106) 21 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบวัดความรู้ทางวิชาการ ป.6 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1068) 15 ก.พ. 59
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ป (อ่าน 897) 11 ก.พ. 59
แบบสมัครทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 (อ่าน 811) 21 ม.ค. 59
ประกาศ ผลการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานสอนวิชาภาษาอังกฤษและ สังคมศึกษา (อ่าน 700) 23 ธ.ค. 58
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาภาษาอังกฤษและวิชาสังคมศึกษา (อ่าน 756) 21 ธ.ค. 58
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงฝึกงานประเภท คหกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พานิชยกรรม (อ่าน 762) 17 ธ.ค. 58
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" รับสมัครครูวิชาเอกสังคมศึกษา และ วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 774) 11 ธ.ค. 58
ขอเชิญชวน สมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถาม ในโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 10 (อ่าน 739) 27 ส.ค. 58
ประกาศผลสอบราคาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (อ่าน 702) 24 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (อ่าน 759) 11 ส.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานสอนวิชาเกษตร (อ่าน 800) 30 เม.ย. 58
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง "ประฃาพัฒนา" รับสมัครครูเกษตร จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 818) 24 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบสอง (อ่าน 807) 17 เม.ย. 58
ประกาศผลการคัดเลือกครูคณิตศาสตร์ (อ่าน 768) 31 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อคัดเลือกครูคณิตศาสตร์ (อ่าน 804) 27 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (อ่าน 806) 20 มี.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาครูต่างชาติ ปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1219) 16 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" รับสมัครครูเกษตร (อ่าน 845) 16 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" รับสมัครครูคณิตศาสตร์ (อ่าน 782) 16 มี.ค. 58
กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 (อ่าน 728) 13 มี.ค. 58
กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 (อ่าน 750) 13 มี.ค. 58
ประกาศสอบราคา จ้างปรับปรุงระบบประปา (อ่าน 637) 09 มี.ค. 58
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 709) 25 ก.พ. 58
ประกาศ : สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการเคมีและห้องปฏิบัติการการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจำป (อ่าน 634) 16 ธ.ค. 57
โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 817) 06 ต.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อคัดเลือกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ แม่บ้าน (อ่าน 858) 03 ต.ค. 57
รับสมัคแม่บ้าน 2 ตำแหน่ง (อ่าน 864) 26 ก.ย. 57
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเคมี (อ่าน 1205) 18 ก.ย. 57
ประกาศรายชื่อรายการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 สาระคณิตศาสตร์ (แก้ไข 18/07/57) (อ่าน 1098) 18 ก.ค. 57
ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 14.40 น. (อ่าน 824) 26 มิ.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งคร (อ่าน 823) 24 มิ.ย. 57
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ (อ่าน 1633) 18 มิ.ย. 57
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาครูต่างชาติ ปฏิบัติงานสอนภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 906) 13 เม.ย. 57
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานสอนวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 770) 09 เม.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานสอนคณิตศาสตร์ (อ่าน 757) 07 เม.ย. 57
ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1622) 05 เม.ย. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาครูต่างชาติ ปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1130) 03 เม.ย. 57
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เอกคณิตศาสตร์ 2 ตำแหน่ง (อ่าน 812) 27 มี.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 881) 07 ก.พ. 57