โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา
87 หมู่ 11 ถนนอดุลย์เดชจรัส  ตำบลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 054-797017
ความภาคภูมิใจของเรา
Geo-Informatics Media Contest 2017 (อ่าน 9040) 28 ก.ค. 60
สถิติโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2560 จ.น่าน (อ่าน 9108) 01 ก.พ. 60
ตัวแทนภาคเหนือ แข่งขันการประกวดการสื่อด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 (ระดับประ (อ่าน 7708) 09 ก.ย. 59
ตัวแทนภาคเหนือ แข่งขันการประกวดการสื่อด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 (ระดับประ (อ่าน 7759) 09 ก.ย. 59
ผลงานดีเด่นปีการศึกษา2557 (อ่าน 8942) 09 ก.ย. 59
ผลงานดีเด่นปีการศึกษา2558 (อ่าน 9080) 09 ก.ย. 59
ผลงานดีเด่นปีการศึกษา2559 (อ่าน 9123) 09 ก.ย. 59
สถิติโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2559 จ.น่าน (อ่าน 9174) 09 ก.ย. 59
รางวัลระดับเหรียญทองในการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 (ระดับประเทศ) (อ่าน 8028) 04 มิ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึก (อ่าน 7958) 02 มี.ค. 59
เข้ารับโล่รางวัลการประกวดผลงาน วีดีทัศน์ "โรงเรียนธนาคาร เคล็ด ลับ อัพ เงิน ออม" ระดับประเทศ (อ่าน 7669) 13 ม.ค. 59
การแข่งขันกรีฑา นักเรียนมัธยม จังหวัดน่าน ประจำปี 2558 (อ่าน 7796) 03 ธ.ค. 58