ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประกาศจากฝ่ายวิชาการ
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 และกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 และกิจกรรมช่วงวันที่ 5 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2557
1. กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
    -  วันที่ 1  พฤษภาคม 2557
        08.00 น. เข้าแถวหน้าเสาธง
        08.30 น. พบครูที่ปรึกษา/ทำความสะอาดห้องเรียน/รับตารางเรียน
    -  วันที่ 2  พฤษภาคม 2557  เปิดทำการเรียนการสอน 
2. กิจกรรมระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2557 ถึง 30 เมษายน 2557
    -  การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 20-24 มีนาคม 2557 (ตามประกาศฯเรื่องการรับนักเรียน)
    -  การเรียนเพิ่มเติมและปรับพื้นฐาน วันที่ 14 มีนาคม ถึง 11 เมษายน 2557 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 เดิม
3. สำหรับนักเรียนชั้น ม.6
   -  วันที่ 3 มีนาคม 2557  ประกาศรายชื่อนักรียนที่ติด 0, ร, มผ.
   -  วันที่ 3-12 มีนาคม 2557  แก้ผลการเรียน ครั้งที่ 1   ประกาศผลการแก้วันที่ 13 มีนาคม 2557
   -  วันที่ 13-24 มีนาคม 2557 แก้ผลการเรียน ครั้งที่ 2  ประกาศผลการแก้วันที่ 25 มีนาคม 2557
   -  วันที่ 28 มีนาคม 2557  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ที่จบปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1
   -  วันที่ 31 มีนาคม 2557 อนุมัติจบนักเรียนชั้น ม.6 ที่จบปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1
   -  วันที่ 3 เมษายน 2557  รับ ปพ.1 และ ปพ.2  แต่งกายชุดนักเรียน (กรณีผู้ปกครองมารับแทนให้มาเรียนคำร้องที่ห้องวิชาการ งดให้เพื่อนรับแทน)
4. สำหรับนักเรียนชั้น ม.3
   -  วันที่ 27 มีนาคม 2557  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่จบปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1
   -  วันที่ 28 มีนาคม 2557 อนุมัติจบนักเรียนชั้น ม.3 ที่จบปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1
      (สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ที่จะไปศึกษาต่อที่อื่นให้มาติดต่อขอเอกสารวันที่ 13-19 มีนาคม 2557 เท่านั้น)
5. สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-ม.5
   - วันที่ 17 มีนาคม 2557  ประกาศรายชื่อนักรียนที่ติด 0, ร, มผ.
   - วันที่ 17-27 มีนาคม 2557 แก้ผลการเรียน ครั้งที่ 1 ประกาศแก้ผลการเรียนวันที่ 28 มีนาคม 2557
    การติดต่อเกี่ยวกับงานวิชาการสำหรับผู้ปกครองหรือนักเรียน กรณีที่จะย้ายเข้า-ออก ขอใบรับรอง หรือเอกสารอื่นๆ ให้ติดต่อได้ตั้งแต่วันที่ 5-28 มีนาคม 2557 เท่านั้น งดออกเอกสารวิชาการตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2557
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2557,00:00   อ่าน 2347 ครั้ง