ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประกาศจากฝ่ายวิชาการ
ประชุมชีแจง การสอบ O-NET ชั้น ม.3
         เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.00 น. กลุ่มบริหารงานวิชาการ  จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" ณ ห้องประชุมเกียรติยศ เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2557,00:00   อ่าน 659 ครั้ง