ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความภาคภูมิใจของเรา
ตัวแทนภาคเหนือ แข่งขันการประกวดการสื่อด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 (ระดับประ
ตัวแทนภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมอบรมสร้างสื่อและแข่งขันประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 (Geo-informatics Media Contest 2016) ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2559,11:41   อ่าน 538 ครั้ง