ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความภาคภูมิใจของเรา
ตัวแทนภาคเหนือ แข่งขันการประกวดการสื่อด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 (ระดับประ
ตัวแทนภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วมแข่งขันประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 (Geo-informatics Media Contest 2015) ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2559,00:00   อ่าน 508 ครั้ง