โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา
87 หมู่ 11 ถนนอดุลย์เดชจรัส  ตำบลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 054-797017
ข่าวประกาศจากฝ่ายวิชาการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2566,14:21   อ่าน 242 ครั้ง