โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา
87 หมู่ 11 ถนนอดุลย์เดชจรัส  ตำบลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 054-797017
ข่าวประกาศจากฝ่ายวิชาการ
ประกาศการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565
ประกาศการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

ดาวน์โหลดประกาศ https://drive.google.com/file/d/1EIMK5O1x86nylkCFuu4ClfpVY6ZTP8R6/view?usp=sharing

สืบค้นข้อมูลตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ https://ckpnan.com/ckp65/index.php
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2566,11:16   อ่าน 102 ครั้ง