ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประกาศจากฝ่ายวิชาการ
ประกาศผลการจัดห้องเรียน ระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"

เรื่อง ผลการจัดห้องเรียน ระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ตามลิงคฺ์ที่แนบมาพร้อมนี้

 
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2563,09:42   อ่าน 510 ครั้ง