ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาภาษาอังกฤษและวิชาสังคมศึกษา
ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ลงวันที่ ๑๑ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานสอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๒ อัตรา และได้กำหนดระยะเวลาในการรับสมัคร ระหว่างวันที่ วันที่ ๑๔ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น
บัดนี้ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ได้ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะโดยเรียงลำดับตามไฟล์ที่แนบ  (สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารตามที่แนบนี้)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2558,00:00   อ่าน 740 ครั้ง