ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวน สมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถาม ในโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 10
การสมัครเข้าแข่งขัน
กิจกรรมการแข่งขัน
หมายเหตุ:
1. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ธนาคารยินดีสนับสนุนค่าเดินทางและที่พักในการมาร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
• ค่าเดินทาง คำนวณตามระยะทางจากอำเภอที่ตั้งของโรงเรียนถึงสถานที่แข่งขัน
• ที่พัก ทีมละ 2 ห้อง จำนวน 1 คืน
• ทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันจะต้องเป็นทีมนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา โดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วม
แข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 3 คน และห้ามซ้ำชั้นปี
• แต่ละทีมจะต้องมีครู/อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ซึ่งต้องเป็นครู/อาจารย์ของโรงเรียนที่ส่งใบสมัคร
• ทีมที่จะเข้าร่วมแข่งขันจะต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมแข่งขันรอบคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ www.scbchallengequiz.com
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558


เนื้อหาเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,20:41   อ่าน 717 ครั้ง