ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.17 MB 289
เพลง :: มาร์ทโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.01 MB 108
เพลง :: โรงเรียนในฝัน 63
LOGO RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.92 MB 582
โปรแกรมลบไวรัสซ่อนไฟล์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 127.98 KB 162
ใบแจ้งซ่อมคอมโรงเรียนเชียงกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 332.82 KB 80
ฟอนต์สารบรรณ ปรับปรุงรุ่นใหม่ “Sarabun New” ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 44
ฟอร์มซาร์ครูและกลุ่มสาระ59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 180.75 KB 83
คอมพิวเตอร์กราฟิก
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพกราฟิก PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.39 MB 939
โหมดสีและการปรับแต่งภาพถ่าย PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.81 MB 443
โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3
โครงงานคอมพิวเตอร์ 9