ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายจรัส ลำทา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/04/2013
ปรับปรุง 17/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 764951
Page Views 1116220
Blog
Blog
ว่าที่ รท.วิญญู   ศรีบุญเรือง http://rongwinyou.blogspot.com/
คุณครูลาวัลย์    สุโรพันธ์    http://kroochem.wordpress.com/
คุณครูรัชนี       พรหมรักษ์  http://kruratchanee.wordpress.com/
คุณครูคันฉัตร   เชียงทอง   http://chiangtong.blogspot.com/
คุณครูอำนาจ    จิตอารี      http://umnatck1.wordpress.com/
คุณครูธราภพ    ยานการ    http://kroomax.wordpress.com/
คุณครูวชิรญาณ์  มาผิว      http://kittykoyanarak.wordpress.com/
คุณครูนงลักษณ์  รักษาพล http://krunonglug.wordpress.com/
กลุ่มเยาวชนก๋วยสลาก  โดยครูศิริยศ   วงษ์แพทย์   https://www.facebook.com/community.ck?fref=ts
Chiangklang Activity   โดยครูศิริยศ   วงษ์แพทย์   https://www.facebook.com/pages/Chiangklang-Activity/433634313415907?fref=ts