ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : มนัสนันท์​ ละม่อม (แป้ง)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 26
อีเมล์ : Mann.jrw1011@gmail.com​
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : เชสเตอร์​ฟู้ด​
ตำแหน่ง : Cook
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ระยอง

วันที่บันทึกข้อมูล : 01 มี.ค. 2562,21:53 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.94.81


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล