ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกวิสรา ลำทา (แต๋วแต้ว)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 3
อีเมล์ : kavis_1919@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : รพ.เชียงกลาง
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 116 ม.11 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 มี.ค. 2561,15:05 น.   หมายเลขไอพี : 122.154.227.69


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล