ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 247 คน
ชื่อ-นามสกุล : วชิราภรณ์(วนิศรา) สมเดช (อาย)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 138/2 หมู่ 10 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
เบอร์มือถือ : 0870651311
อีเมล์ : lollypopeye3@hotmail.com,wachiraporn.popeye1@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จีระวัฒน์ ธิยะศิริ (จ้อน )
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 24
ที่อยู่ : 54/5 หมู่ 8 คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
เบอร์มือถือ : 0936164912
อีเมล์ : Jeerawatjohn0937@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อติพร ฐีธนโชติ (อีฟ)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 24
ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน
เบอร์มือถือ : 090 3782 119
อีเมล์ : ati_teetanachot@outlook.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติภัทร (สวัสดี)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 27
ที่อยู่ : ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
เบอร์มือถือ : 0930428983
อีเมล์ : flukey8534@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.สุทธิดา ชัยพิมพา (น้ำหวาน)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 27
ที่อยู่ : 150/12 บ้านเด่นพัฒนา ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
เบอร์มือถือ : 0933073426
อีเมล์ : Suttidapimpa@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชลันธร วรชัชสกุล (แอล)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 27
ที่อยู่ : 60 ม.10 บ้านเจดีย์ ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
เบอร์มือถือ : 0955165438
อีเมล์ : Aellaskii@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กัลยรัตน์ ปาละอาจ (แพท)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 27
ที่อยู่ : 42 หมู่5 ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160
เบอร์มือถือ : 0987754708
อีเมล์ : kalyarat_MG@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย วราดล ไชยราช (ฟลุ๊ค)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 26
ที่อยู่ : 163 ม.5 ต.พระพุทธบาทอ.เชียงกลาง จ.น่าน
เบอร์มือถือ : 0812803413
อีเมล์ : Flukethedarkrandom@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภคิณ อัครกิติเดชากุล (แบงค์)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 20
ที่อยู่ : 64/2 บ้านสลี/ต.พระพุทธบาท/อ.เชียงกลาง/จ.น่าน55160
เบอร์มือถือ : 0879746046
อีเมล์ : Puriphakin@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว วรรณวิสา ทองรอด (สา)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 27
ที่อยู่ : 278หมู่13 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160
เบอร์มือถือ : 0807905010
อีเมล์ : Salove2540@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศิริพร อนุวงศ์ประพันธ์ (พร)
ปีที่จบ : 57   รุ่น : 26
ที่อยู่ : 67 หมู่ 11ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
เบอร์มือถือ : 09020705434
อีเมล์ : choa_80085@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กานต์รวี พันธะยอด (ซายน์)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 27
ที่อยู่ : 143 หมู่11 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160
เบอร์มือถือ : 0968904598
อีเมล์ : Kanrawee08735@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม