ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 349 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกวิสรา ลำทา (แต๋วแต้ว)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 3
ที่อยู่ : 49 ม.9 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160
เบอร์มือถือ : 095-4344234 /086-1811589
อีเมล์ : kavis_1919@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธนาวัฒน์ งามเลิศ (บาส)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น :
ที่อยู่ : 410/13 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
เบอร์มือถือ :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สวพล เทพอินทร์ (เก็ต)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 29
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 172 หมู่ 1 ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน
เบอร์มือถือ : 0979812050
อีเมล์ : Lasadaxi@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายธเนศพล หาป้อง (มาต้าร์)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 29
ที่อยู่ : 79/6 ต.เปือ อ.เชียงกลางจ.น่าน
เบอร์มือถือ : 0979318553
อีเมล์ : Foryoutoo_tar@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย รัชชานนท์ สุทำแปง (เฟรม)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 29
ที่อยู่ : 83/8 หมุ่11 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
เบอร์มือถือ : 0613040401
อีเมล์ : 19568@pua.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย สรชัชร์ อินจินดา (เบส)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 29
ที่อยู่ : 8หมู่4บ้านกลาง ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
เบอร์มือถือ : 0996866512
อีเมล์ : Bestbu55160@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย พงศธร รัตนวงส์ (เคน)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 29
ที่อยู่ : 175/5 ต.พระพุธรบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน
เบอร์มือถือ : 0634276515
อีเมล์ : Kenzero4001@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย พิชชากร มาไกล (แฟ้ม)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 29
ที่อยู่ : 28/10 บ้านเจดีย์ ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
เบอร์มือถือ : 0648362541
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธัญชนก ธิติมูล (กระต่าย)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 29
ที่อยู่ : 82/1 ม.3 บ้านดอนแท่น ต.เชียงคาน อ.เชียงกลาง จ.น่าน
เบอร์มือถือ : 0884334930
อีเมล์ : Thanchanok9044@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชลดา งิ้วผา (จ๋า)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 29
ที่อยู่ : 106/1 ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน
เบอร์มือถือ : 0650129005
อีเมล์ : Jahja1240@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย พิสิษฐ์ รางเเดง (ติ๊ก)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 29
ที่อยู่ : 150 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน
เบอร์มือถือ : 0979610814
อีเมล์ : Phisit@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พสิษฐ์. สุทธการ (เสก)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 29
ที่อยู่ : บ้านเลขที่135 หมู่1 ต.เปือ. อ. เชียงกลาง. จ.น่าน
เบอร์มือถือ : 0645970534
อีเมล์ : Phasit1355@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม